Mặc dù bạn đang là quản trị viên (admin) của fanpage nhưng khi bắt đầu tạo bot lại không hiển thị trang Facebook của mình trong danh sách như hình bên dưới:


* Nguyên nhân: 
Khi lần đầu log in vào https://platform.messnow.com/, bạn đã không cấp quyền đầy đủ cho Hekate. Có thể là bạn đã tùy chỉnh các quyền trong mục “Chọn nội dung bạn cho phép” hoặc chọn “Lúc khác” thay vì nhấn OK ngay.

* Cách khắc phục:
– Bạn hãy vào mục Cài đặt của trang Facebook cá nhân, chọn “Tiện ích tích hợp cho doanh nghiệp” https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools
– Sau đó, tick vào app Hekate rồi nhấn “Gỡ” (hình 1)
– Tiếp theo, bạn hãy vào lại https://platform.messnow.com/, sau khi chọn “Log in with Facebook” thì sẽ xuất hiện mục cấp quyền cho Hekate (hình 2), bạn nhớ hãy nhấn OK và không tùy chỉnh gì ở đây nhé!