Tính năng phân tích dữ liệu trên nền tảng Messnow có thể giúp bạn thống kê được:

Số lượng tin nhắn mà bot của bạn nhận được theo ngày, tuần, tháng, năm (nhấn vào “Xuất dữ liệu” để trích xuất ra file csv, sau đó chuyển sang file excel để xem dữ liệu).

Số lượng tin nhắn mà bot của bạn không trả lời được (nhấn vào “Xuất dữ liệu” để trích xuất ra file csv, sau đó chuyển sang file excel để xem dữ liệu).

Số lượng người dùng bot mới của bạn qua mỗi ngày.

Tổng số người dùng bot của bạn.

Lưu ý: Số liệu phân tích này chỉ được tính từ khi fanpage của bạn tích hợp chatbot của nền tảng Messnow vào.
Truy cập ngay vào https://platform.messnow.com/, sau đó chọn mục “Phân tích” nhé!