Thông Báo là tính năng dùng để gửi thông báo đến toàn bộ người dùng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể lên lịch trình để hẹn thời gian gửi các thông báo đến người dùng của mình.

Bạn có thể gửi thông báo bằng các đoạn văn bản hoặc các thẻ đã tạo trước đó.
Lưu ý: Trong trường hợp gửi bằng thẻ thì thẻ đó chỉ được chứa số lượng là một thẻ văn bản, thẻ hình và chữ, thẻ danh sách,… và ngoại trừ thẻ mô-đun.

– Bật nút Lịch trình lên thì bạn có thể lên lịch gửi thông báo cho người dùng: ngày, giờ, lặp lại thông báo.

– Bật nút Bộ lọc lên thì bạn có thể thiết lập đối tượng nhận thông báo của chatbot của mình: giới tính, ngôn ngữ, người dùng cụ thể.

+ Giới tính: chọn giới tính bạn muốn bot gửi đến người dùng, nam hoặc nữ hoặc cả nam và nữ.

+ Ngôn ngữ: chọn ngôn ngữ bạn muốn bot gửi đến người dùng.

+ Chọn người dùng: chọn đối tượng cụ thể bạn muốn bot gửi đến người dùng.

Lưu ý: Nếu chatbot của bạn có sử dụng mô-đun Nhận thông báo thì ở đây sẽ hiển thị thêm phần Người dùng nhận thông báo. Chọn người dùng đã đăng ký hoặc không đăng ký hoặc chọn cả hai.

Trường hợp gửi thông báo bằng thẻ hình và chữ

– Ở phần nội dung gửi thông báo, mỗi lần bạn chỉ có thể gửi bằng một đoạn văn bản hay một thẻ. Sau đó nhấn “Gửi”.

Tất cả thông báo của chatbot sẽ được lưu trữ tại mục Lịch trình.

Messnow đã cập nhật chức năng gửi tin nhắn hàng loạt kể cả trước khi tích hợp chatbot vào ở bài viết này:

https://messnow.com/blog/gui-tin-nhan-hang-loat-ke-ca-truoc-khi-tich-hop-chatbot-messnow/

 

messnow

Send message

messnow