Thông Báo là tính năng dùng để gửi thông báo đến toàn bộ người dùng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể lên lịch trình để hẹn thời gian gửi các thông báo đến người dùng của mình.

Bạn có thể gửi thông báo bằng các đoạn văn bản hoặc các thẻ đã tạo trước đó.

Lưu ý: Trong trường hợp gửi bằng thẻ thì thẻ đó chỉ được chứa số lượng là một thẻ văn bản, thẻ hình và chữ, thẻ danh sách,… và ngoại trừ thẻ mô-đun.

Đối với Zalo

Đầu tiên, bạn vào phần “Thông Báo” trên nền tảng Messnow

– Bật nút Lịch trình lên thì bạn có thể lên lịch gửi thông báo cho người dùng: ngày, giờ, lặp lại thông báo.

– Bật nút Bộ lọc lên thì bạn có thể thiết lập đối tượng nhận thông báo của chatbot của mình: giới tính, ngôn ngữ, người dùng cụ thể.

+ Giới tính: chọn giới tính bạn muốn bot gửi đến người dùng, nam hoặc nữ hoặc cả nam và nữ.

+ Ngôn ngữ: chọn ngôn ngữ bạn muốn bot gửi đến người dùng.

+ Chọn người dùng: chọn đối tượng cụ thể bạn muốn bot gửi đến người dùng.

Lưu ý: Nếu chatbot của bạn có sử dụng mô-đun Nhận thông báo thì ở đây sẽ hiển thị thêm phần Người dùng nhận thông báo. Chọn người dùng đã đăng ký hoặc không đăng ký hoặc chọn cả hai.

– Ở phần nội dung gửi thông báo, mỗi lần bạn chỉ có thể gửi bằng một đoạn văn bản hay một thẻ. Sau đó nhấn “Gửi”.

Với Zalo, bên cạnh các thẻ văn bản, thẻ hình và chữ,… bạn có thể sử dụng 2 loại thẻ đặc biệt là Thẻ danh sáchThẻ lấy thông tin người dùng.

Để hiểu rõ về các loại thẻ của chatbot trên nền tảng Zalo, xem thêm tại đây.

Gửi thông báo bằng thẻ danh sách trên Zalo

Bạn có thể kiểm tra tất cả thông báo của chatbot được lưu trữ tại mục Lịch trình.

Đối với Facebook Messenger

Các bước đầu tiên, các bạn thực hiện giống như các bước gửi thông báo đối với Zalo.

Tuy nhiên, với Facebook Messenger, sau khi bật bộ lọc để thiết lập đối tượng nhận thông báo, bạn cần chọn kiểu thông báo tương ứng với nội dung ở phần Message Tags

Các kiểu thông báo bao gồm: Thông tin tài khoản, thông tin sự kiện, thông tin giao dịch và đã đăng ký module thông báo

Để rõ hơn về nội dung của các kiểu thông báo, xem thêm bài viết tại đây

Ở phần nội dung gửi thông báo, mỗi lần bạn chỉ có thể gửi bằng một đoạn văn bản hay một thẻ. Sau đó nhấn “Gửi”.

Gửi thông báo bằng thẻ hình ảnh và thẻ văn bản trên Facebook Messenger

Xem thông tin về các loại thẻ của Facebook Messenger tại: http://messnow.com/blog/phan-5-the-la-gi-cac-loai-the-tren-nen-tang-messnow/

Tất cả thông báo của chatbot sẽ được lưu trữ tại mục Lịch trình.