Huấn Luyện Bot là chức năng dùng để “dạy” cho chatbot của bạn.

Hướng dẫn cách huấn luyện cho chatbot

Ở phần này, bạn có thể “dạy” cho chatbot của mình bằng nhiều ngôn ngữ.

Bước 1: Nhấn vào “+ Tạo Ngôn Ngữ” để tạo những ngôn ngữ mà mình muốn.

Bước 2: Trong mỗi ngôn ngữ, bạn click vào nút + Thêm kịch bản để bắt đầu thiết lập các câu hỏi và trả lời cho chatbot.

+ Người dùng nói: Nhập câu hỏi là các từ khóa hoặc cụm từ cho bot.

+ Bot trả lời với Text/Card: Nhập câu trả lời là một đoạn văn bản hoặc liên kết đến các thẻ mà bạn đã tạo trước đó trong phần Thiết Lập. Nếu bạn muốn bot trả lời người dùng bằng các câu ngẫu nhiên khác nhau, thì mở nút Ngẫu nhiên để thêm câu trả lời.

Lưu ý:

– Nếu đánh dấu tích thì trong câu bạn sẽ nhập là các từ khóa.

Ví dụ: Nếu [người dùng nói] là “chào” thì khi người dùng nhập vào trên Facebook mà trong câu có từ “chào”(Chào bạn), bot sẽ trả về kết quả tương ứng trong phần [Bot trả lời].

– Nếu không đánh dấu tích thì trong câu bạn sẽ nhập là các cụm từ.

Ví dụ: Nếu [người dùng nói] là “tên của bạn là gì” thì khi người dùng nhập vào trên Facebook có nội dung tương tự “tên của mày là gì?”, bot sẽ trả về kết quả tương ứng trong phần [Bot trả lời].

– Sử dụng nút  để xóa tab hoặc xóa câu trả lời. Nút này được hiển thị khi bạn đưa chuột vào nơi cần xóa.

– Sử dụng biến ({{user_first_name}}, {{user_last_name}}) để lấy thông tin người dùng (tên, họ).

Trường hợp dạy theo cụm từ thì xác suất bot trả về đúng kết quả tùy thuộc vào câu người dùng nhập vào. Bot sẽ phân tích và tính xác suất khoảng 60% giữa câu mà người dùng nhập vào và câu bạn đã “dạy” trong phần này. Dạy bot theo loại này bạn nên dạy những câu dài cho bot nhé!

Ngoài ra, ở mỗi ngôn ngữ bạn còn có thể chia thành nhiều nhóm để dễ quản lý và thuận tiện hơn trong việc dạy bot.

Nếu trong 1 nhóm, bạn nhập các từ khóa hay cụm từ bị lặp lại thì chúng sẽ tự động bị “bôi đỏ” lên, bạn phải sửa lại chúng thì mới lưu lại được dữ liệu trong nhóm đó.