Menu Chatbot là một menu nhỏ nằm ở góc phải trên Facebook Messenger, một phần mở rộng trong hộp tin nhắn, nhấn vào đó thì nó giúp người dùng có thể nhanh chóng truy cập vào các tính năng của một chatbot.

Menu Chatbot của chatbot Danang FantastiCity

– Trên nền tảng Messnow, đầu tiên bạn click vào nút + Thêm Mục Menu để tạo các mục cho thanh menu.

– Tại đây, bạn có thể tạo menu bằng nhiều ngôn ngữ cho chatbot.

– Trong Tạo Mục, bạn có thể đặt tên nút, chèn qua một thẻ khác, đường dẫn URL hoặc mô-đun mà bạn muốn.

Ngoài ra, bạn có thể tạo các menu con cho mỗi mục menu.

* Trong Menu chatbot, Facebook giới hạn tối đa:

+ Menu chính: 3 mục

+ Menu con: 5 mục

+ Tổng cộng menu chính và menu con: 3 lớp

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi vị trí các menu bằng cách nhấn chuột trái và rê đến vị trí mà mình muốn.

Ví dụ: Như hình bên dưới, Menu chatbot được tạo bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt với các thông tin liên quan đến chatbot Messnow.

Menu Chatbot của chatbot Messnow trên nền tảng Messnow

Menu Chatbot của chatbot Messnow trên Facebook Messenger