Đây là danh sách gồm các thẻ khi bạn vào mỗi nhóm trong nền tảng Messnow.

1. Thẻ văn bản

Một thẻ văn bản chỉ có thể chứa nội dung tối đa 640 ký tự3 nút.

Ví dụ: 

Đây là một thẻ văn bản đơn giản mà không có thêm nút nào

Đây là một thẻ văn bản với 2 nút

 Thêm Nút: Bạn có thể đặt tên nút, chèn qua một thẻ khác, đường dẫn URL, số điện thoại hoặc mô-đun mà bạn muốn.

+ Riêng ở mục đường dẫn URL, bạn có thể chọn kích cỡ khung hiển thị (nhỏ, trung bình hoặc lớn) trên Messenger của giao diện điện thoại.

+ Xem video hướng dẫn: https://goo.gl/UP7s2X

* Trong mỗi thẻ văn bản, Facebook giới hạn:

+ Tối đa 640 ký tự

+ Tối đa 3 nút

2. Thẻ hình và chữ

Một thẻ hình và chữ có thể cung cấp cho bạn hiển thị đến 10 mục trong 1 thanh trượt ngang. Bạn có thể dùng:

+ Hình ảnh: tỉ lệ 2:1

+ Tiêu đề: tối đa 80 ký tự

+ Mô tả: tối đa 80 ký tự

+ Đường dẫn URL: nhấp vào hình ảnh và trên URL sẽ mở ra 1 trình duyệt web (đối với giao diện hiển thị cho người dùng)

+ Tối đa 3 nút

* Mỗi mục trong thẻ văn bản luôn luôn bắt buộc phải có 2 trường là: Tiêu đề và Hình ảnh/ Mô tả/ Đường dẫn URL/ Thêm nút

Ví dụ:

Thẻ này sử dụng: hình ảnh, tiêu đề, mô tả và đường dẫn URL

Khi người dùng nhấn vào hình ảnh ở trên trong bot thì trình duyệt web sẽ mở ra. Bạn có thể sử dụng thẻ này để hướng người dùng đến website hoặc bất kỳ đường dẫn URL bên ngoài nào.

Thẻ này sử dụng: hình ảnh, tiêu đề, mô tả và 1 nút

Bạn có thể sử dụng thẻ này để điều chỉnh hướng tiếp cận của người dùng thông qua bot.

Thẻ này sử dụng: tiêu đề, mô tả và 1 nút

Thẻ này giống thẻ ở trên, nhưng không có hình ảnh.

* Trong mỗi thẻ hình và chữ, Facebook giới hạn:

+ Tiêu đề: tối đa 80 ký tự

+ Mô tả: tối đa 80 ký tự

+ Thêm nút: tối đa 3 nút

+ Trong mỗi hàng tối đa 10 thẻ

Lưu ý: Hình ảnh trong thẻ hình và chữ không tích hợp với ảnh GIF, nhưng trong thẻ hình ảnh thì được.

3. Thẻ danh sách

Do chính sách mới của Facebook nên hiện tại thẻ danh sách không thể được sử dụng cho chatbot trên Facebook Messenger mà chỉ còn khả dụng đối với chatbot trên Zalo

Thẻ danh sách là một danh sách gồm 2-4 mục nằm dọc, có cấu trúc với một nút chung tùy chọn hiển thị ở dưới cùng. Bạn có thể dùng:

+ Hình ảnh to (banner): tỉ lệ 2:1

+ Hình ảnh nhỏ: tỉ lệ 1:1

+ Tiêu đề: tối đa 80 ký tự

+ Mô tả: tối đa 80 ký tự

+ Đường dẫn URL: nhấp vào hình ảnh và trên URL sẽ mở ra 1 trình duyệt web (đối với giao diện hiển thị cho người dùng)

+ Một nút

* Mỗi mục trong thẻ danh sách luôn luôn bắt buộc phải có 2 trường là: Tiêu đề và Hình ảnh/ Mô tả/ Đường dẫn URL/ Thêm nút

Ví dụ:

* Trong mỗi thẻ danh sách, Facebook giới hạn:

+ Tiêu đề: tối đa 80 ký tự

+ Mô tả: tối đa 80 ký tự

+ Tối đa 4 mục (kể cả banner nằm ngang trên cùng)

+ Tối thiểu 2 mục

+ Mỗi mục chỉ có 1 nút

+ Một nút chung cho tất cả các mục

4. Thẻ hình ảnh, âm thanh, video, tệp tin và mô-đun

* Thẻ hình ảnh: Bạn có thể tạo 1 hay nhiều thẻ hình ảnh và gửi trực tiếp thông qua chatbot.

Lưu ý: Ở thẻ này, chatbot cho phép dùng ảnh GIF

* Thẻ âm thanh, video, và tệp tin: Bạn có thể tạo thẻ âm thanh, video hay tệp tin rồi gửi trực tiếp thông qua chatbot. Giới hạn tối đa là 10 MB.

* Mô-đun:

– Để tạo thẻ có chứa các mô-đun thì đầu tiên bạn phải vào phần Cửa hàng và bật các mô-đun có sẵn (Trò chơi, Trò chuyện vui, Xem tin tức, Tử vi, Bình chọn, Avatar 8bit, Trích dẫn, Chat trực tiếp, RSS…) mà bạn muốn mở cho người dùng của mình sử dụng.

– Trở lại phần Thiết lập, bạn chọn một nhóm và tạo thẻ mô-đun, sau đó có thể đặt tên và chọn mô-đun tương ứng đã mở trong Cửa hàng.

Riêng mô-đun Trò chuyện vui thì chỉ cần nhấn bật trong Cửa hàng là người dùng có thể bắt đầu chat với bot ngay.

5. Thẻ trả lời nhanh

Thẻ trả lời nhanh là một cách mới để hiển thị nút cho người dùng. Nó được hiển thị kèm thêm dưới mỗi thẻ văn bản, thẻ hình và chữ, thẻ danh sách, hình ảnh, âm thanh, video hay tệp tin.

Trong thẻ này, bạn có thể đặt tên cho nút và liên kết đến các thẻ khác đã được tạo trước đó. Nó có thể chứa văn bản, hình ảnh…

Lưu ý: Muốn mở được thẻ này, bạn buộc phải mở 1 trong các thẻ văn bản, thẻ hình và chữ, thẻ danh sách, hình ảnh, âm thanh, video và tệp tin trước (trừ thẻ mô-đun)

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ này để nhắc người dùng nhập vị trí của họ.

* Đối với thẻ trả lời nhanh, Facebook giới hạn:

+ Số lượng thẻ cho phép tối đa là 10.

+ Tiêu đề: tối đa 20 ký tự.

+ Nếu nội dung là “Vị trí” thì tiêu đề sẽ không được sử dụng.

+ Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu là 24×24, và sẽ được cắt cũng như thay đổi kích thước.

Lưu ý:

– Thẻ mô-đun bắt buộc phải nằm cuối cùng dưới tất cả các thẻ.

– Thẻ trả lời nhanh không được hiển thị kèm theo dưới mỗi mô-đun.