Cài đặt là nơi bạn có thể thiết lập lại thông tin cơ bản cho chatbot.

1. Cài đặt

– Token Trang: Nhấn vào nút Làm mới trong các trường hợp sau:

+ Khi bạn đã thiết lập xong các tính năng cho chatbot mà nó vẫn chưa hoạt động được trên Facebook.

+ Khi bạn là người khởi tạo ra chatbot từ ban đầu và vừa đổi mật khẩu facebook cá nhân.

– Hoạt động: Bật/Tắt nút này nếu bạn muốn chatbot của mình hoạt động/dừng hoạt động.

Thêm quản trị viênNếu bạn là người khởi tạo ra chatbot ngay từ đầu thì bạn có quyền thêm các tài khoản Facebook khác mà bạn muốn vào cùng quản trị bot.

* Lưu ý: 

– Bạn muốn thêm tài khoản Facebook nào thì tài khoản đó phải đăng nhập vào nền tảng của Messnow trước đó trên platform.messnow.com (dành cho các tài khoản chưa đăng nhập vào nền tảng Messnow lần nào).

– Chỉ những người khởi tạo chatbot từ ban đầu thì mới có thể nhìn thấy phần Token trang và Thêm quản trị viên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa quyền quản trị đối với các tài khoản Facebook mà mình muốn, xem hình bên dưới:

2. Cài đặt chung

Ở phần này, bạn có thể chỉnh sửa lại các thông tin cơ bản cho chatbot như: tên bot, dịch, múi giờ, hình ảnh bot…

Nếu bạn đánh dấu vào mục Dịch tự động thì chatbot của bạn có thể tự động dịch ra thứ tiếng mà bạn đã chọn làm Ngôn ngữ mặc định.

Ví dụ: Bạn thiết lập cho chatbot của mình gồm 2 ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt và chọn ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh.

Sau đó bạn dạy cho bot (ở phần Huấn luyện bot) từ “hi” và trả lời là “Hi {{user_full_name}}!” thì khi người dùng gõ “xin chào” bằng tiếng Việt hay bằng các ngôn ngữ khác thì bot sẽ tự động dịch ngầm và trả lời lại là “Hi {{user_full_name}}!” cho dù bạn không hề dạy bot ở các ngôn ngữ đó.

Trường hợp người dùng gõ từ “xin chào” bằng tiếng Anh, Nhật hay Hàn thì bot đều trả lời lại bằng tiếng Anh (ngôn ngữ được chọn làm mặc định)

Trả lời comment tự động, nhắn tin tự động: xem hướng dẫn tại https://goo.gl/nkVbiL

* Lời chào, nút bắt đầu và câu mặc định

1. Lời chào: Giới thiệu sơ lược về chatbot của bạn.

Nó chỉ được hiển thị là 1 đoạn văn bản và bao gồm 160 ký tự.

Ví dụ:

Lời chào của chatbot Sumi

2. Nút bắt đầu: Tin nhắn đầu tiên chatbot gửi cho người dùng.

+ Nó có thể được hiển thị là 1 đoạn văn bản hoặc 1 thẻ.

Lưu ý: Trường hợp bạn chưa tạo thẻ nào trong phần Thiết Lập cả thì Nút bắt đầu chỉ hiển thị được nhập vào là 1 đoạn văn bản. Vì thế, bạn có thể nhập tạm 1 đoạn văn bản nào đó và sửa lại sau khi đã tạo ra thẻ tương ứng!

Nút bắt đầu bằng thẻ văn bản của chatbot Hoteljob.vn

Nút bắt đầu bằng thẻ hình và chữ của chatbot Sumi

Sự khác nhau giữa “Lời chào” và “Nút bắt đầu” là gì?

Lời chào được hiển thị cho những người lần đầu tiên tương tác với bot của bạn (lúc chưa nhấn vào nút “Bắt đầu”).

+ Còn Nút bắt đầu là phần chỉ xuất hiện sau khi người dùng nhấn vào nút “Bắt đầu”, từ đó họ có thể bắt đầu trò chuyện với bot.

+ Sử dụng những biến {{user_first_name}}, {{user_last_name}}, {{user_full_name}} để lấy thông tin người dùng (tên, họ, tên đầy đủ).

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng những biến khác để bot tự động nhận biết thông tin người dùng, xem thêm tại bài viết này: http://messnow.com/blog/cac-truong-de-chatbot-tu-dong-nhan-biet-thong-tin-nguoi-dung-tren-nen-tang-messnow/

3. Câu mặc định: Câu nói khi chatbot của bạn không trả lời được câu hỏi của người dùng.

+ Nó có thể được hiển thị là 1 đoạn văn bản hoặc 1 thẻ.

Ví dụ: “Xin lỗi hình như chúng tôi chưa hiểu câu hỏi của bạn.”

“Câu này Sumi chưa được học, hồi học xong Sumi trả lời cho.”

Câu mặc định bằng thẻ hình ảnh và văn bản của chatbot Danang FantastiCity

* Ngoài ra, nếu bạn muốn bỏ câu mặc định đi thì tham khảo bài viết này: https://messnow.com/blog/thu-thuat-huong-dan-bo-cau-mac-dinh-cho-chatbot-tren-nen-tang-messnow/

Điểm nổi bật của nền tảng Messnow chính là phần đa ngôn ngữ (khoảng 50 ngôn ngữ). Bạn có thể tạo ra một chatbot sử dụng nhiều thứ tiếng bằng cách nhấn vào nút “+ Thêm ngôn ngữ” và chọn ngôn ngữ mình muốn.

Ví dụ: Theo như hình bên dưới, chúng tôi thiết lập 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt cho chatbot Danang FantastiCity.

– Tất cả ngôn ngữ: Trường hợp người dùng cài đặt trên Facebook cá nhân của mình là các ngôn ngữ trừ Tiếng Việt thì bot sẽ tự động nhận diện ngôn ngữ và hiển thị phần tiếng Anh.

– Việt Nam: Trường hợp người dùng cài đặt trên Facebook cá nhân của mình là tiếng Việt thì bot chỉ hiển thị phần tiếng Việt.

Cài đặt ngôn ngữ và nội dung cho chatbot Danang FantastiCity trên nền tảng Messnow

Lời chào của chatbot Danang FantastiCity hiển thị bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên tin nhắn Facebook của người dùng