Một chatbot Facebook là gì?

Chatbot Facebook là một phần mở rộng cho chức năng nhắn tin trên trang Facebook của bạn.

Mỗi một chatbot Facebook phải được liên kết với một trang Facebook đang tồn tại. Vì vậy, nếu bất cứ ai đang chat với bot của bạn thì họ đang chat với trang Facebook của bạn, nhưng thay vì là cuộc trò chuyện giữa người với người thì bây giờ bot của bạn đang trò chuyện với người.

Làm thế nào để tìm thấy các chatbot Facebook?

Hiện nay, có 4 cách để tìm thấy các chatbot Facebook:

Cách 1: Người dùng có thể liên lạc với một chatbot Facebook thông qua trang mà nó đang chạy. Đơn giản chỉ cần nhấn vào nút “Gửi tin nhắn” trên trang đó để liên lạc với bot.

Cách 2: Người dùng có thể tìm thấy chatbot của bạn trong Facebook Messenger bằng cách tìm tên của trang mà bot của bạn đang chạy.

Lời chào của Chatbot Messnow, Sumi và Suzi

Cách 3: Người dùng có thể nhấn vào đường dẫn Messenger của chatbot.

– m.me là dịch vụ URL được rút ngắn do Facebook vận hành nhằm chuyển hướng người dùng đến một cá nhân, trang hoặc bot trong Messenger. Bạn có thể sử dụng chúng trên trang web, bản tin qua email, v.v.

– Định dạng của liên kết là https://m.me/<PAGE_NAME>, trong đó PAGE_NAME là tên của trang Facebook mà bot được liên kết tới.

Ví dụ: m.me/messnow

* Ngoài ra, bạn có thể lấy đường dẫn bot bằng cách vào nền tảng Messnow, ở phần “Cài đặt” bạn nhấn vào “Đường dẫn Bot”, sau đó copy đường dẫn đó lại.

* Video hướng dẫn: https://goo.gl/KDdcDY

Cách 4: Người dùng còn có thể quét mã Messenger để bắt đầu cuộc trò chuyện với bot của bạn trên Messenger.

– Để lấy mã Messenger, bạn vào nền tảng Messnow, ở phần “Cài đặt” bạn nhấn vào “Mã Messenger”, sau đó tải mã Messenger về.

* Video hướng dẫn: https://goo.gl/tjKySa

Mã Messenger của chatbot Messnow và Sumi