Bạn có quá nhiều sản phẩm cần được thống kê theo danh mục? Bạn muốn tạo một cửa hàng chuyên nghiệp như các app thương mại điện tử? Bạn muốn quản lý đơn đặt hàng dễ dàng, thuận tiện? Tính năng Đặt hàng nâng cao sẽ hỗ trợ bạn xem được thông tin khách hàng đặt hàng, cập nhật và quản lý đơn hàng, danh mục sản phẩm dễ dàng hơn trong Mô-đun Đặt hàng nâng cao.

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

Bước 1: Vào phần Cửa hàng trên nền tảng Messnow

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

Bước 2: Sau khi vào Cửa hàng, bạn sẽ thấy các module dành cho chatbot tại đây. Lúc này, tìm đến module Đặt hàng nâng cao và bật module này lên để sử dụng

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

Bước 3: Sau đó, bấm vào phần Mô-đun, bấm chọn Đặt hàng nâng cao để tiến hành chỉnh sửa nội dung của module này

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

Tiếp theo, bạn nhập nội dung theo từng mục và tải hình ảnh lên. Sau khi, hoàn thành nhấn vào nút Xong để lưu lại những thay đổi.

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

Bước 4: Tiếp theo bạn nhấn vào mục Đặt hàng nâng cao để tiến hành tạo sản phẩm, quản lý sản phẩm và đơn hàng. Tại đây, bạn có thể tạo sản phẩm cho cửa hàng của mình

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

  • Tạo danh mục: Bạn có thể tạo các danh mục sản phẩm mới, quản lý các danh mục hiện tại gồm Tên danh mục, Ngày tạo, Ngày cập nhật

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

  • Tạo sản phẩm: Cho phép bạn tạo thêm các sản phẩm cho cửa hàng của mình

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

  • Quản lý sản phẩm: Tại đây bạn có thể kiểm tra, quản lý các thông tin của sản phẩm

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

  • Quản lý đơn hàng: Sau khi khách hàng đặt hàng thành công, đơn hàng sẽ được cập nhật vào hệ thống. Bạn vào mục Quản lý đơn hàng để kiểm tra thông tin khách hàng và đơn hàng.

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

Bước 5: Sau khi tạo sản phẩm, vào phần Thiết lập tạo thẻ Đặt hàng nâng cao. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại những thay đổi

Hướng dẫn tính năng đặt hàng nâng cao

Giờ thì bạn đã có thể tạo một cửa hàng riêng cho mình bằng tính năng Đặt hàng nâng cao ngay trên nền tảng Messnow rồi đấy.


Thể loại:Hướng dẫn