Vì đây là phiên bản Close Beta, nên Messnow chỉ mở cho một vài tài khoản dùng thử tính năng tạo chatbot cho Zalo. Hiện đã có phiên bản Zalo Chatbot trên nền tảng Messnow dành cho các bạn muốn trải nghiệm. Cùng tham khảo 2 bài viết dưới đây:

* Lưu ý: Dành cho các bạn đã tạo chatbot Facebook trên Messnow, nếu bạn chưa có chatbot Facebook thì tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây: https://messnow.com/blog/huong-dan/

– Một số đường link quan trọng trong video:

0:08: https://developers.zalo.me
1:28: http://zalochatbot.hekate.ai/webhook
1:45: https://oa.zalo.me

* Một số lưu ý và khác nhau giữa chatbot Facebook và chatbot Zalo:
– Chatbot Zalo dùng chung được “Nút bắt đầu” và “Câu mặc định” với chatbot Facebook.
– Chatbot Zalo không dùng chung menu với chatbot Facebook.
– Chatbot Zalo chỉ tương thích với các thẻ sau của chatbot Facebook:
+ Thẻ hình và chữ (Gallery): tối đa 4 mục và các nút đi kèm, riêng nút “Chia sẻ” sẽ không có trên Zalo.
+ Thẻ văn bản (Text card): chỉ gồm đoạn text và KHÔNG ĐƯỢC thêm các nút đi kèm.
+ Các thẻ còn lại sẽ không được hiển thị trên giao diện Zalo.
– Chatbot Zalo hiện chỉ tương thích với 2 mô-đun của chatbot Facebook:
+ Trò chuyện vui (Smart Reply): chỉ cần nhấn “Bật” ở phần Cửa hàng là sử dụng được cả ở Facebook và Zalo.
+ Chat trực tiếp (Live Chat).
– Ở phần Huấn luyện bot, chỉ những trường hợp “Bot trả lời với Text” thì chatbot Zalo mới trả lời, còn các trường hợp bạn dạy bot trả lời với card thì bot sẽ không trả lời được.

* Video hướng dẫn: https://goo.gl/icvoVk