Bạn muốn gửi tin nhắn đến nhóm khách hàng mới theo một lịch trình đã được thiết lập từ trước? Tính năng gửi tin tự động sẽ cho phép bạn xây dựng một kịch bản chăm sóc khách hàng mới.

Xem thêm bài viết:

Hiện tại, tính năng này đang được phát triển dành cho chatbot trên Zalo Official Account – Zalo OA và sẽ được triển khai cho chatbot trên Facebook Messenger trong tương lai.

Bước 1: Vào mục Gửi tin tự động trên nền tảng Messnow

Hướng dẫn tính năng gửi tin tự động

Bước 2: Phần Gửi tin tự động sẽ xuất hiện để bạn chỉnh sửa kịch bản. Nhấn vào nút Thêm tin nhắn để tạo các kịch bản mới.
Hướng dẫn tính năng gửi tin tự động

Hướng dẫn tính năng gửi tin tự động

Bước 3: Sau khi nhấn vào nút Thêm tin nhắn, Nội dung kịch bản sẽ hiện lên để bạn tiến hành chỉnh sửa.
Các bước sử dụng tính năng gửi tin tự động

Các bước sử dụng tính năng gửi tin tự động

  • Lịch trình: Cho phép bạn sẽ lên lịch trình để gửi các tin nhắn đến khách hàng mới. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh thời gian theo phút, giờ và ngày.
  • Tên: Cho phép bạn đặt tên cho tin nhắn để bạn dễ dàng quản lý các kịch bản đã được soạn sẵn.
  • Nội dung: Là phần tin nhắn bạn sẽ gửi đến cho khách hàng. Bạn có thể lựa chọn dạng Text hoặc Card.

Bạn có thể tạo thêm kịch bản mới bằng cách nhấn nút Thêm tin nhắn để tạo thành một chuỗi các kịch bản chăm sóc khách hàng.

Bước 4: Sau khi lên kịch bản hoàn chỉnh, nhấn nút Lưu để lưu lại những thay đổi.

Giờ thì bạn đã có thể lên lịch trình gửi tin nhắn tự động cho khách hàng mới rồi đấy!