Gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage vốn là tính năng re-maketing hiệu quả nhất của bất kỳ chatbot nào! Nó là tính năng dùng để gửi tin nhắn thông báo đến hàng loạt người dùng của bạn chỉ bằng 1 cú click chuột.

Trước đây, bạn đã biết cách gửi tin khuyến mãi, sản phẩm mới… đến tất cả người dùng đã từng chat với bot của mình, tức là sau khi tích hợp chatbot Messnow. Vừa qua, Facebook đã cung cấp API gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả người dùng đã inbox cho page trước khi tích hợp chatbot vào. Vì thế, Messnow đã cập nhật chức năng này và bây giờ nếu bạn muốn gửi thông báo hàng loạt đến những người dùng đã inbox trước và sau khi tích hợp chatbot Messnow thì cần lưu ý các điểm sau:

1. Không bật phần “Bộ lọc” lên

Nếu bạn bật phần Bộ lọc lên và tùy chỉnh đối tượng người dùng muốn gửi thì bot sẽ chỉ gửi tin nhắn tới những người dùng sau khi tích hợp Messnow. Vì thế bạn hãy bỏ qua phần này và chọn nội dung muốn gửi là text hoặc card đã tạo rồi nhấn “Gửi”.

2. Không dùng biến lấy tự động tên, họ, họ và tên của người dùng khi gửi 

Khi gửi bằng text hoặc card thì không chèn các biến lấy tự động: tên, họ, họ và tên của người dùng như {{user_first_name}}, {{user_last_name}}, {{user_full_name}}.

Ví dụ nếu bạn chèn các biến này thì bot sẽ không lấy tự động họ và tên như hình bên dưới:

3. Nội dung tin nhắn đã gửi không hiển thị trong phần Hộp thư (Inbox) của Facebook

Điều này có nghĩa là sau bạn khi nhấn nút gửi tin nhắn hàng loạt thì chúng sẽ không hiển thị trong inbox của Facebook (cả người dùng trước và sau khi bạn tích hợp bot vào page), chúng chỉ hiển thị trong inbox của người dùng.

Về phía người dùng, sau khi nhận tin nhắn bạn gửi mà họ có hành động tương tác lại (nhấn nút hoặc gõ text) thì lúc đó bạn mới thấy được nội dung tin nhắn của họ trong inbox của Facebook.

[UPDATE]

Riêng đối với các bot đang sử dụng mô-đun Nhận thông báo (mô-đun thứ 11 trong bài https://goo.gl/GGQYnU) thì để gửi được tin nhắn hàng loạt cho người dùng trước và sau khi tích hợp chatbot, bạn hãy bật phần Bộ lọc lên. Ở mục “Người dùng nhận thông báo”, bạn hãy tick vào cả “Đã đăng ký” và “Không đăng ký”, còn ở mục “Ngôn ngữ” và “Chọn người dùng” thì không chọn gì cả như trong hình bên dưới:

Sau đó, bạn chọn nội dung và gửi thông báo như bình thường.

Trên đây là cách hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage vô cùng hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.